นโยบายด้านพลังงาน
    นโยบายด้านพลังงาน
ชื่อบทความ เนื้อหา
เสนอบทความระหว่างวันที่  ถึง       หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 

ลำดับนโยบายวันที่เสนอนโนบายรูป
1. มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งที่ 6/2555 (ครั้งที่ 103)
    
10 เมษายน 2555
2. มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งที่ 5/2555 (ครั้งที่ 102)
    
15 มีนาคม 2555
3. การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2554 (ครั้งที่ 139)
    
30 พฤศจิกายน 2554
4. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 138)
    
30 กันยายน 2554
5. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554
    
23 สิงหาคม 2554
6. ทิศทางและนโยบายในการส่งเสริมสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ของประเทศไทย
    
9 มกราคม 2553
7. สถานการณ์พลังงานปี 2553
    
6 มกราคม 2553
8. ข่าวศาลปกครอง: คำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีคำร้องที่ 586/2552 (คดีมาบตาพุด)
    
2 ธันวาคม 2552
9. แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    
1 ธันวาคม 2552
10. แนวคิดการปฏิบัติตามมาตรา 67 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
    
19 ตุลาคม 2552
11. ข่าวศาลปกครอง: กรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้ระงับ 76 โครงการเพื่อคุ้มครองชุมชนมาบตาพุด
    
29 กันยายน 2552
12. คำสั่งศาลปกครองกลาง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
    
29 กันยายน 2552
13. ทิศทางอุตสาหกรรมไทยภายใต้หลักเกณฑ์ HIA
    
17 กันยายน 2552
14. นโยบายและแผนพลังงานของประเทศ
    
27 สิงหาคม 2552
15. แผนพลังงานทดแทน 15 ปี ปี 2551-2565
    
10 กรกฎาคม 2552
16. แถลงการณ์ด้านพลังงานในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14
    
6 พฤษภาคม 2552
17. นโยบายด้านพลังงานของกรมธุรกิจพลังงาน
    
4 พฤษภาคม 2552
18. คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
    
4 พฤษภาคม 2552

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand