กฎหมายแปลเป็นภาษาอังกฤษ
กฎหมายแปลเป็นภาษาอังกฤษของกรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายภาษาอังกฤษประเภทกฎหมายประกาศใช้เมื่อ
1. Notice of the Department of Energy Business on determination of conditions governing exportation of LPG B.E. 2551
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2551
2. Fuel Trade Act (no.2) B.E. 2550
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
พระราชบัญญัติ 16 ตุลาคม 2550
3. Notice of the Department of Energy Business on determination of types and rates of reserve of fuel oils B.E. 2549
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2550
4. Ministerial Regulation Determining Fees, Annual Fees and Criteria and Procedure governing Payment of Annual Fees by Fuel Oils Trader(s) and Fuel Oils Transporter(S) B.E. 2545
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
กฎกระทรวง 3 พฤษภาคม 2545
5. Ministerial Regulation Determining Qualifications of License Holders and Critetria and Procedure governing Application for and Grant, of Oil Trader License(s) or Permit(s) B.E. 2545
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
กฎกระทรวง 3 พฤษภาคม 2545
6. Fuel Trade Act B.E. 2543
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
พระราชบัญญัติ 24 พฤศจิกายน 2543
7. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
พระราชบัญญัติ 2 ธันวาคม 2542

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand