กฎหมายแปลเป็นภาษาอังกฤษ  >  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Industrial Estate Authority of Thailand Act, B.E. 2522


ประเภทกฏหมาย พระราชบัญญัติ  
ประกาศใช้เมื่อ 24 มีนาคม 2522  
กฎหมายแม่ -  
แปลจากกฎหมาย พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  
เลขที่อ้างอิง -  
กลุ่มอุตสาหกรรม  
ระดับความสำคัญ น้อย, ปานกลาง, มาก, ไม่กำหนด  
หมายเหตุ -  
บทคัดย่อ -  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Skip Navigation Links. 


** Available on selected items as translated by the original sources.


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand