กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 37  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อบังคับจังหวัด 27 มีนาคม 2562
2. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๑
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อบังคับจังหวัด 5 เมษายน 2561
3. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการห้ามจอดรถในเส้นทางเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อบังคับกรม/ข้อบังคับคณะกรรมการ 2 ตุลาคม 2558
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ 14 กุมภาพันธ์ 2547
5. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการห้ามเดินรถและการห้ามจอดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2546
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อบังคับกรม/ข้อบังคับคณะกรรมการ 1 มีนาคม 2546
6. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการห้ามเดินรถและการห้ามจอดรถบรรทุก ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อบังคับกรม/ข้อบังคับคณะกรรมการ 1 มกราคม 2546
7. ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษสายดินแดง - ท่าเรือ สายบางนา - ท่าเรือ สายดาวคะนอง - ท่าเรือ สายบางนา - ท่าเรือ สายดาวคะนอง - ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สายพญาไท - ศรีนครินทร์ สายรามอินทรา - อาจณรงค์ และสายบางปะอิน - ปากเกร็ด ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ.2545
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อบังคับกรม/ข้อบังคับคณะกรรมการ 1 กันยายน 2545
8. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วง เดินในทางพิเศษสายดินแดง -ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ สายดาวคะนอง-ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ สายพญาไท-ศรีนครินทร์ และสายรามอินทรา-อาจณรงค์ ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ.2542
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อบังคับกรม/ข้อบังคับคณะกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2542
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎกระทรวง 1 กรกฎาคม 2542
10. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2542
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อบังคับกรม/ข้อบังคับคณะกรรมการ 1 เมษายน 2542
11. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ 1 มีนาคม 2542
12. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ 1 กุมภาพันธ์ 2542
13. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2542
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎกระทรวง 1 มกราคม 2542
15. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2538
16. กฏกระทรวงออกตามความ พรบ.จราจรทางบก ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎกระทรวง 1 มกราคม 2537
17. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วย เปลี่ยนแปลงแก้ไขการห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำมัน 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2537
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อบังคับกรม/ข้อบังคับคณะกรรมการ 1 มกราคม 2537
18. กฏกระทรวงออกตามความ พรบ.จราจรทางบก ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2536)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎกระทรวง 1 มกราคม 2536
19. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2535
20. กฏกระทรวงออกตามความ พรบ.จราจรทางบก ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎกระทรวง 1 มกราคม 2535

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 37


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand