กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กระทรวงพลังงาน

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. คำสั่งการไฟฟ้าฝ่านผลิตแห่งประเทศไทยที่ ค. ๗๙/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดการโครงสร้างองค์การ
กระทรวงพลังงาน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คำสั่งกรม / คำสั่งอธิบดี / คำสั่งคณะกรรมการ 6 กันยายน 2561
2. ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเขตสำรวจที่ตั้งโรงไฟฟ้ากระบี่ แนวระบบสายพานขนส่งถ่านหินและพื้นที่อื่น ๆ สำหรับสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ (ฉบับที่ ๒)
กระทรวงพลังงาน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2558
3. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
กระทรวงพลังงาน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติ 2 พฤศจิกายน 2511

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand