กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุข

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 4  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ 31 มีนาคม 2553
2. ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 2 ธันวาคม 2552
3. ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 8 พฤศจิกายน 2552
4. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ 19 มีนาคม 2550

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 4


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand