กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกองบัญชาการทหารสูงสุด, กระทรวงกลาโหม

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 4  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการทหารสูงสุด
ประกาศกระทรวง 10 มกราคม 2551
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการทหารสูงสุด
กฎกระทรวง 27 ธันวาคม 2550
3. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการทหารสูงสุด
พระราชบัญญัติ 7 ธันวาคม 2530
4. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการทหารสูงสุด
พระราชบัญญัติ 9 กันยายน 2490

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 4


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand