กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กระทรวงคมนาคม

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับกรม/ข้อบังคับคณะกรรมการ 21 สิงหาคม 2559
2. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้ สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 24 มีนาคม 2558
3. ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ
กระทรวงคมนาคม, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 30 ตุลาคม 2555
4. ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ
กระทรวงคมนาคม, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 30 ตุลาคม 2555
5. ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ.2548
กระทรวงคมนาคม, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับกรม/ข้อบังคับคณะกรรมการ 31 ธันวาคม 2548

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand