กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกระทรวงยุติธรรม

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 22 มีนาคม 2556
2. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม
พระราชบัญญัติ 29 เมษายน 2545
3. พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2542
กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม
พระราชบัญญัติ 1 เมษายน 2542
4. พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2542
กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม
พระราชบัญญัติ 1 เมษายน 2542
5. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม
พระราชบัญญัติ 1 เมษายน 2542
6. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2541
7. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526
กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2526
8. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511
กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2511
9. พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2500
10. พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483
กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2483

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่




 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand