กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทย, กระทรวงคมนาคม

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงนครปฐม – หัวหิน พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, การรถไฟแห่งประเทศไทย
พระราชกฤษฎีกา 12 พฤษภาคม 2559
2. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, การรถไฟแห่งประเทศไทย
พระราชกฤษฎีกา 21 เมษายน 2559
3. พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, การรถไฟแห่งประเทศไทย
พระราชกฤษฎีกา 11 พฤศจิกายน 2558
4. พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ช่วงลพบุรี - ปากน้ําโพ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, การรถไฟแห่งประเทศไทย
พระราชกฤษฎีกา 11 พฤศจิกายน 2558
5. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
กระทรวงคมนาคม, การรถไฟแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติ 30 มิถุนายน 2494

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand