กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 3: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 43  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 กุมภาพันธ์ 2561
2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 กุมภาพันธ์ 2561
3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 กุมภาพันธ์ 2561
4. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 กุมภาพันธ์ 2561
5. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กุมภาพันธ์ 2561
6. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กุมภาพันธ์ 2561
7. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะหมิง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กุมภาพันธ์ 2561
8. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กุมภาพันธ์ 2561
9. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กุมภาพันธ์ 2561
10. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กุมภาพันธ์ 2561
11. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มกราคม 2561
12. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๖๐
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มกราคม 2561
13. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มกราคม 2561
14. กฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
กฎกระทรวง 2 เมษายน 2558
15. กฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
กฎกระทรวง 2 เมษายน 2558
16. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
กฎกระทรวง 2 เมษายน 2558
17. กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
กฎกระทรวง 2 เมษายน 2558
18. พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
พระราชบัญญัติ 16 ธันวาคม 2556
19. คุ้มครองผู้บริโภค
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
พระราชบัญญัติ 18 มีนาคม 2556
20. กฎกระทรวงกำหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม และสถานีบริการการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะ พ.ศ. 2555
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
กฎกระทรวง 13 กรกฎาคม 2555

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 3: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 43


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand