กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมโยธาธิการและผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 9: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 166  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 16 สิงหาคม 2561
2. กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ๒) พ ศ ๒๕๖๑
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 16 สิงหาคม 2561
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 10 สิงหาคม 2561
4. กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 13 กรกฎาคม 2561
5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 15 มิถุนายน 2561
6. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 15 มิถุนายน 2561
7. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 31 มกราคม 2560
8. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 31 มกราคม 2560
9. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 31 มกราคม 2560
10. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 31 มกราคม 2560
11. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 31 มกราคม 2560
12. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 19 มกราคม 2560
13. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 19 มกราคม 2560
14. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 19 มกราคม 2560
15. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 19 มกราคม 2560
16. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 19 มกราคม 2560
17. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 19 มกราคม 2560
18. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 19 มกราคม 2560
19. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 19 มกราคม 2560
20. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 18 มกราคม 2560

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 9: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 166


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand