กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมที่ดิน, กระทรวงมหาดไทย

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกระทวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
กระทรวงมหาดไทย, กรมที่ดิน
ประกาศกระทรวง 9 กุมภาพันธ์ 2548
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
กระทรวงมหาดไทย, กรมที่ดิน
ประกาศกระทรวง 1 ธันวาคม 2544
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
กระทรวงมหาดไทย, กรมที่ดิน
ประกาศกระทรวง 11 ตุลาคม 2544
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
กระทรวงมหาดไทย, กรมที่ดิน
ประกาศกระทรวง 12 กรกฎาคม 2543
5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542
กระทรวงมหาดไทย, กรมที่ดิน
พระราชบัญญัติ 18 พฤษภาคม 2542
6. พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชกรรมและการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
กระทรวงมหาดไทย, กรมที่ดิน
พระราชบัญญัติ 18 พฤษภาคม 2542
7. กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พรบ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กระทรวงมหาดไทย, กรมที่ดิน
กฎกระทรวง 1 พฤษภาคม 2542
8. พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
กระทรวงมหาดไทย, กรมที่ดิน
พระราชบัญญัติ 1 เมษายน 2542
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
กระทรวงมหาดไทย, กรมที่ดิน
กฎกระทรวง 1 มกราคม 2542
10. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
กระทรวงมหาดไทย, กรมที่ดิน
พระราชบัญญัติ 30 เมษายน 2522
11. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
กระทรวงมหาดไทย, กรมที่ดิน
ประมวลรัษฎากร / ประมวลกฎหมาย 30 พฤศจิกายน 2497

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand