กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
พระราชบัญญัติ 16 พฤษภาคม 2559
2. กฎกระทรวงกำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กฎกระทรวง 26 เมษายน 2559
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กฎกระทรวง 15 ธันวาคม 2547
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กฎกระทรวง 29 มีนาคม 2543
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กฎกระทรวง 29 มีนาคม 2543
6. พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
พระราชบัญญัติ 7 ธันวาคม 2530

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand