กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมศุลกากร, กระทรวงการคลัง

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 8: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 142  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 9 กรกฎาคม 2561
2. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๓๒/๒๕๖๑ เรื่อง การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 9 กรกฎาคม 2561
3. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ เรื่อง การส่งเงินเข้า การส่งเงินคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และการขอเงินคืนในกรณีที่มีการขายหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เรือเพื่อใช้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 9 กรกฎาคม 2561
4. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๖๘/๒๕๖๑ เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบการนำน้ำมันดีเซลออกไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2561
5. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๖๘/๒๕๖๑ เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบการนำน้ำมันดีเซลออกไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2561
6. กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
กฎกระทรวง 3 กรกฎาคม 2558
7. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ ๒)
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 21 เมษายน 2558
8. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดเวลาขนส่งของเข้า - ออก ผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 26 กุมภาพันธ์ 2558
9. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 20)
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 28 กุมภาพันธ์ 2554
10. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 5 ตุลาคม 2553
11. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 29 เมษายน 2553
12. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่15)
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 24 กุมภาพันธ์ 2553
13. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 17 กุมภาพันธ์ 2553
14. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐอินเดีย
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 30 ธันวาคม 2552
15. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 12)
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 2 ตุลาคม 2552
16. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 1 ตุลาคม 2552
17. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 4)
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 18 กันยายน 2550
18. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3)
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 12 กันยายน 2550
19. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2)
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 10 เมษายน 2550
20. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกระทรวง 5 มกราคม 2550

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 8: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 142


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand