กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กระทรวงกลาโหม

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2)
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 29 กรกฎาคม 2552
2. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 10 มกราคม 2551
3. ประกาศกระทรวงกลาโหม กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3)
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 15 พฤศจิกายน 2548
4. ประกาศกระทรวงกลาโหม กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2)
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 20 ตุลาคม 2547
5. ประกาศกระทรวงกลาโหม กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 31 ธันวาคม 2541
6. กฏกระทรวง (พ.ศ.2534) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กฎกระทรวง 1 ธันวาคม 2534
7. กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2534) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กฎกระทรวง 1 ธันวาคม 2534
8. กฏกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2534) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กฎกระทรวง 1 ธันวาคม 2534
9. กฏกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2534) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กฎกระทรวง 1 ธันวาคม 2534
10. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 1 ธันวาคม 2534
11. ประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 8 กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2476
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 1 ตุลาคม 2518
12. ประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 7 กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2476
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 1 พฤศจิกายน 2511
13. ประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 6 กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2476
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 1 สิงหาคม 2508
14. ประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 5 กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2476
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 1 มีนาคม 2504
15. ประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 4 กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2476
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 1 สิงหาคม 2480
16. ประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 3 กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2476
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 1 กรกฎาคม 2479
17. ประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 2 กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2476
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศกระทรวง 1 สิงหาคม 2478
18. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476 (ยกเลิกโดย พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530)
กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พระราชบัญญัติ 16 พฤศจิกายน 2476

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand