กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม / พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร
พระราชบัญญัติ 4 ตุลาคม 2541
2. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
พระราชบัญญัติ 21 พฤศจิกายน 2534
3. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
พระราชบัญญัติ 14 สิงหาคม 2532
4. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร
พระราชบัญญัติ 14 สิงหาคม 2532
5. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร
พระราชบัญญัติ 30 ธันวาคม 2522
6. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
พระราชบัญญัติ 10 พฤษภาคม 2522
7. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
พระราชบัญญัติ 4 ธันวาคม 2516
8. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร
พระราชบัญญัติ 1 พฤศจิกายน 2516
9. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
พระราชบัญญัติ 23 เมษายน 2514
10. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร
พระราชบัญญัติ 23 เมษายน 2514

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand