ร่างกฎหมาย
ร่างกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับร่างกฎหมายประเภทร่างกฎหมายความคืบหน้า
1. การจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กฎกระทรวง
2. การจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวง
3. การจัดทำรายงานการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร
4. ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่ระบายจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ...
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร
5. การจัดทำรายงานปรืมาณสารอินทรีย์ระเหยที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5

หมายเหตุ:
ศึกษา ยกร่างกฎหมาย รับฟังความคิดเห็น พิจารณาโดยคณะกรรมการ
สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand