ร่างกฎหมาย
ร่างกฎหมายกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับร่างกฎหมายประเภทร่างกฎหมายความคืบหน้า
1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... ว่าด้วยเรื่อง การออกแบบ การก่อสร้าง การตรวจสอบสภาพความแข็งแรงและความปลอดภัยแท่นประกอบการผลิตและท่อขนส่งปิโตรเลียม ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กฎกระทรวง
2. ร่างประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการส่งข้อมูล รายงาน การออกแบบ ก่อสร้าง ขนส่ง และติดตั้งแท่น ประกอบการผลิตและท่อขนส่งปิโตรเลียมใต้ทะเล
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2

หมายเหตุ:
ศึกษา ยกร่างกฎหมาย รับฟังความคิดเห็น พิจารณาโดยคณะกรรมการ
สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand