ข้อกำหนดต่างๆ
    ข้อกำหนดต่างๆ
ชื่อข้อกำหนด เนื้อหา
ข้อกำหนดระหว่างวันที่  ถึง        หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 

ลำดับข้อกำหนดวันที่เสนอข้อกำหนดเอกสารรูป
1. ข้อกำหนด ระบบการจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
    
30 พฤษภาคม 2553
2. ข้อกำหนด เรื่อง การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับงานซ่อมบำรุงใหญ่ในโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและโรงงานปิโตรเคมี
    
26 มิถุนายน 2552
3. ข้อกำหนด เรื่อง การทดสอบความเป็นพิษโดยรวมของน้ำที่ได้จากการผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
    
1 กรกฎาคม 2551
4. ข้อกำหนด เรื่อง การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถยนต์
    
1 มิถุนายน 2549
5. ข้อกำหนด เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
    
1 มิถุนายน 2548
6. ข้อกำหนด เรื่อง การบริหารความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางบก
    
1 กุมภาพันธ์ 2543
7. ข้อกำหนด เรื่อง การตรวจสอบถังเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
    
1 ตุลาคม 2542
8. ข้อกำหนด เรื่อง สัญลักษณ์มาตรฐานสีของระบบท่อ
    
1 มิถุนายน 2542
9. ข้อกำหนด เรื่อง การปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย
    
1 สิงหาคม 2541

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand