มติคณะรัฐมนตรีด้านพลังงาน >  การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)
    การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 2 ราย  ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้

   1) นายชวลิต  พิชาลัย  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง   (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)  สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

   2) นางพูนทรัพย์ สกุณี  รองอธิบดี  (นักบริหาร ระดับต้น)  กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)  สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป


วันที่มีมติ  9 ตุลาคม 2555
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand